2012 18 . 01

Ідэя і тэматыка канферэнцыі абумоўлены расце увагай да праблем культурна-светапогляднага, маральнага і прававога забеспячэння палітыкі сучаснага дзяржавы ў сферы сямейных адносін, а таксама да прадастаўлення належных магчымасцяў для творчасці і самарэалізацыі як мужчынам, так і жанчынам. У сучасных умовах гэтыя меры па гарманізацыі сацыякультурнай прасторы ажыццяўляюцца ў цеснай узаемасувязі з палітыкай ўдасканалення сістэмы адукацыі і выхавання. Яны звязаны і з дзейнасцю па павышэнню ролі культурных традыцый як рэгулятара сацыяльных узаемаадносін, фактару нацыянальнай бяспекі ў інфармацыйнай і духоўна-маральнай сферы. Акрамя гэтага, яны павінны садзейнічаць пераадоленню негатыўных наступстваў глабалізацыі, захаванню культурнай разнастайнасці і прадуктыўнаму дыялогу традыцый і культур.

Дадзеныя шматаспектны праблемы патрабуюць цеснага супрацоўніцтва дзяржаўных, грамадскіх і рэлігійных дзеячаў, спецыялістаў сістэмы адукацыі, вучоных. Арганізуецца канферэнцыя заклікана ўнесці ўклад у стварэнне прадуктыўнай сітуацыі іх дыялогу, выпрацоўку агульных міждысцыплінарных падыходаў да вырашэння задач, якія стаяць перад сучасным грамадствам.

Напрамкі працы

У кантэксце выкладзеных праблем на канферэнцыі плануецца абмеркаваць наступныя пытанні:
- Праблемы асобаснага станаўлення і самарэалізацыі жанчын у кантэксце гендэрнай палітыкі сучасных дзяржаў.
- Светапоглядныя, палітыка-прававыя, сацыяльна-эканамічныя, культурна-этычныя аспекты сямейных адносін у сучасным грамадстве.
- Сямейныя каштоўнасці: іх спецыфіка, гістарычнае і культурнае разнастайнасць, статус і функцыі ў сацыякультурным асяроддзі сучаснага грамадства.
- Роля традыцый сямейнага выхавання ў забеспячэнні гуманітарнай і духоўнай бяспекі сучаснага грамадства.
- Вобраз жанчыны і функцыі сімвалічнага жаночага пачатку ў ўсходняй і заходняй культуры, філасофіі, літаратуры, мастацтве.

Спектр абмяркоўваюцца праблем (у рамках тэматыкі канферэнцыі) можа быць пашыраны па ініцыятыве запрашаем экспертаў і дакладчыкаў.

Кантакты

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2.
Тэл. +375 (17) 2841863.
Тэл./факс +375 (17) 2842925.
E-mail email

Пошта Philosophy.by

Логин:
Пароль:

(что это)
Портал Президента Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям в Беларуси Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований Белорусский институт системного анализа Интернет-портал «Молодежь Беларуси»