2015 14 . 01

«Філасофскія даследаванні» – штогадовы зборнік навуковых прац Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заснаваны ў 2014 годзе. У кнізе адлюстроўваюцца найбольш актуальныя праблемы, кірункі і вынікі даследаванняў у ў Інстытуце філасофіі, філасофскіх навуковых супольнасцях Беларусі і іншых краін. У рамках зборніка арганізуюцца дыскусіі па актуальных праблемах філасофскіх і міждысцыплінарных навуковых даследаванняў, асвятляецца навуковае жыццё нашай краіны, даецца ацэнка навуковым работам. Рэдакцыі выданне бачыцца як творчая пляцоўка, на якой філосафы і навукоўцы розных напрамкаў могуць адкрыта выказваць свае ідэі, абменьвацца тэарэтычнымі знаходкамі і прыкладнымі ініцыятывамі, якія тычацца розных аспектаў навуковага і сацыяльнага жыцця.

Рубрыкацыя зборніка адпавядае структуры асноўных напрамкаў фундаментальнай філасофіі (анталогія, тэорыя пазнання), філасофіі гісторыі, сацыяльнай філасофіі, філасофскай антрапалогіі, філасофіі культуры, сацыяльнай экалогіі, філасофіі навукі і тэхнікі, нацыянальнай філасофіі.

У бягучых нумарах прысутнічаюць такія рубрыкі, як:


  • Праблемы анталогіі і тэорыі пазнання
  • Філасофскія праблемы сацыяльнай дынамікі
  • Філасофска-антрапалагічныя даследаванні
  • Аксиялягичныя аспекты сацыяльнага быцця
  • Філасофска-метадалагічныя праблемы навукі і тэхнікі
  • Гісторыка-філасофскія даследаванні
  • Філасофія культуры і адукацыі
  • Праблемы фарміравання экалагічнай культуры
  • Нацыянальная філасофская думка

Важным элементам штогодніка з’яўляецца раздзел «Навуковая жыццё». У ім знаходзяць адлюстраванне асноўныя падзеі навуковай дзейнасці Інстытута філасофіі і навукова-філасофскга асяроддзя Беларусі; інфармацыя пра выдатных і заслужаных вучоных, юбіляраў.

Штогодніку прысвоены міжнародны серыйны нумар ISSN 2410-5112 . Бібліяграфічны код УДК 1 (082) .

Зборнік навуковых прац “Філасофскія даследаванні” уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па філасофскіх навуках (Загад Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь № 156 ад 19.06.2015 г.)

   

Кантакты

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2.
Тэл. +375 (17) 2841863.
Тэл./факс +375 (17) 2842925.
E-mail email

Пошта Philosophy.by

Логин:
Пароль:

(что это)
Портал Президента Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям в Беларуси Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований Белорусский институт системного анализа Интернет-портал «Молодежь Беларуси»