2010 17 . 12

Нацыянальная філасофія ў кантэксце сучасных глабальных працэсаў: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 16-17 снежня 2010 г. / навук. рэд. рада: А.А. Лазарэвіч [і інш]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. - Мінск: Права іэканоміка, 2011.  - 726 с. ISBN 978-985-442-964-9.

Зборнік змяшчае даклады і тэзісы дакладаў, прачытаных падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная філасофія ў кантэксце сучасных глабальных працэсаў», арганізаванай Інстытутам філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пры падтрымцы Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывы 16-17 снежня 2010 года. Прызначаны для навукоўцаў-філосафаў, гісторыкаў, культуролагаў, прафесарска-выкладчыцкага складу кафедр гуманітарных навук, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца актуальнымі праблемамі дынамікі філасофскіх ведаў у сучаснай сацыякультурнай прасторы, якая перажывае працэсы глабалізацыі .

Далучаныя файлы

Кантакты

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2.
Тэл. +375 (17) 2841863.
Тэл./факс +375 (17) 2842925.
E-mail email

Пошта Philosophy.by

Логин:
Пароль:

(что это)
Портал Президента Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям в Беларуси Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований Белорусский институт системного анализа Интернет-портал «Молодежь Беларуси»