2011 14 . 04

Філасофія ў Беларусі і перспектывы сусветнай інтэлектуальнай культуры: зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мінск, 14-15 красавіка 2011 г. / навук. рэд. савет: А.А. Лазарэвіч [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі.  - Мінск: Права і эканоміка, 2011.  - 602 с. ISBN 978-985-552-007-9

Зборнік змяшчае даклады і тэзісы дакладаў, прачытаных падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі “Філасофія ў Беларусі і перспектывы сусветнай інтэлектуальнай культуры”, прымеркаванай да 80-годдзя Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, якая адбылася ў г. Мінску 14-15 красавіка 2011 года. Прызначаны для навукоўцаў-філосафаў, гісторыкаў, культуролагаў, прафесарска-выкладчыцкага складу кафедр гуманітарных навук, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца надзённымі праблемамі, супярэчнасцямі і перспектывамі развіцця нацыянальных філасофій, станаўлення інтэлектуальнай культуры ў сучаснай глабальнай сацыякультурнай прасторы.

Далучаныя файлы

Кантакты

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2.
Тэл. +375 (17) 2841863.
Тэл./факс +375 (17) 2842925.
E-mail email

Пошта Philosophy.by

Логин:
Пароль:

(что это)
Портал Президента Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям в Беларуси Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований Белорусский институт системного анализа Интернет-портал «Молодежь Беларуси»